معرفی کتاب حقوق اساسی آزمون وکالت

حقوق اساسی به تازگی یکی از دروس مشترک بین دو آرمون وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون وکلا (اسکودا) شده است. از آنجایی که این درس نسبت به دروس دیگه از حجم مطالب کمتری برخوردار است می توان درصد بالایی در آن کسب نمود و بر روی نمره نهایی شما تاثیر گذار […]