معرفی کتاب تست آیین دادرسی کیفری

در این مطلب به معرفی چند نمونه از کتاب تست آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت. آیین دادرسی کیفری از دروس آزمونی و پراهمیت آزمون حقوقی از جمله آزمون وکالت، آزمون قضاوت،آزمون سردفتری و حتی آزمون های ارشد ها و دکتری برای برخی از گرایش های رشته حقوق است. مهارت تست زنی یک از فاکتور های […]